Bảng giá
Price only : Photo
Section : 88. SCAFFOLDING BS1139 120(1/6)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
880101 Khóa chết, cùm cố định: Ø 48.3mm. Khối lượng: 1.00 Kg. Cái 38.000
880102 Khóa xoay, cùm xoay: Ø 48.3mm. Khối lượng: 1.15 Kg. Cái 40.000
880103 Nối ống ngoài: Ø 48.3mm. Khối lượng: 1.00 Kg. Cái 37.000
880104 Nối ống trong: Ø 48.3mm. Khối lượng: 1.0 Kg. Cái 65.000
880105 Kẹp dầm - Kẹp má. Ø 48.3mm. Độ mở: 50-55mm. Khối lượng: 1.50 Kg. Cái 57.000
880106 Kẹp dầm - Kẹp má. Ø 48.3 mm. độ mở: 75-80 mm. Khối lượng: 1.80 Kg. Cái 85.000
880107 Kẹp dầm xoay chữ C: Ø 48.3mm. Độ mở: 50-55mm. Khối lượng: 1.00 Kg Cái 75.000
880108 Kẹp dầm xoay chữ C: Ø 48.3mm. Độ mở: 75-80mm. Khối lượng: 1.80 Kg Cái 100.000
880109 Kẹp đơn, Tai heo, chữ C. Ø 48.3mm. Khối lượng: 0.65 Kg Cái 30.000
880110 Kẹp ván 2 tai. Ø: 48.3mm. Tấm dày 45mm Cái 35.000
880111 Kẹp ván 2 tai. Ø: 48.3mm. Tấm dày 50mm Cái 35.000
880112 Khóa đơn ghép ống. Ø: 48.3mm Cái 35.000
880113 Chân đến vuông, Trụ ống: φ36*1.5mm, 150*150*5mm. Cái 35.000
880114 Khóa đuôi chuột: Ø: 19mm/22mm. Cái 150.000
880115 Khóa đuôi chuột: Ø: 17mm/21mm. Cái 160.000
880116 Thẻ giàn giáo. 90mm*305mm*2.2mm Cái 27.000
880117 Dây đai dung cụ giàn giáo: 35*35*40mm. Dây đai: 1.2m Cái 400.000
880118 Kích chân chữ U. Khối lượng: 4.55 Kg. Trụ đai zen: Ø32*600mm* 150*120*50*4mm Cái 100.000
880119 Kích chân chữ U. Khối lượng: 5.01 Kg. Trụ đai zen: Ø34*600mm* 150*120*50*4mm Cái 110.000
880120 Kích chân vuông. Khối lượng: 4.01 Kg. Trụ đai zen: Ø32*600mm* 120*120*4mm Cái 165.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm