Bảng giá
Price only : Photo
Section : 61. HAND TOOL 4041(1/203)
Code Mô tả Hình ảnh Đơn vị tính Giá sản phẩm
610101 SOCKET WRENCH SET 5-41MM 6.35/12.7/ 19MM/SQ, 47 SOCKET & 18TOOL SET  6.500.000
610106 SOCKET WRENCH SET NO.1950M 6.35 MM/SQ DRIVE 5-12 MM SET  785.000
610107 SOCKET WRENCH SET 6.35MM/SQ 5-13 MM 8 SOCKET & 4 TOOL SET  770.000
610108 SOCKET WRENCH SET 6.35MM/SQ 5-12 MM& 3/16-3/8 12 SOCKET/ 8TOOL SET  1.565.000
610109 SOCKET WRENCH SET 6.35MM/SQ (1/4") 3/16 - 7/16, 8 SOCKET/ 4 TOOL SET  ***
610110 SOCKET WRENCH SET 6.35MM/SQ (1/4") 4 - 14 MM, 12 SOCKET/ 7 TOOL SET  315.000
610114 SOCKET WRENCH SET 9.5 MM/SQ (3/8") 6 - 22 MM, 13 SOCKET/ 4 TOOL SET  ***
610115 SOCKET WRENCH SET 9.5 MM/SQ (3/8") 5.5 - 24 MM, 13 SOCKET/ 4 TOOL SET  1.030.000
610116 SOCKET WRENCH SET 9.5 MM/SQ 6- 22 MM 13 SOCKET WITH 4 TOOL SET  1.030.000
610117 SOCKET WRENCH SET 9.5MM/SQ 6-22 MM 13 SOCKET WITH 8 TOOL SET  1.030.000
610118 SOCKET WRENCH SET 9.5MM/SQ 6-22 MM 17 SOCKET WITH 8 TOOL SET  1.100.000
610119 SOCKET WRENCH SET 9.5MM/SQ 1/4-7/8" 13 SOCKET WITH 8 TOOL SET  1.675.000
610120 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-32 MM 8 SOCKET SET  1.500.000
610121 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-24 MM 10 SOCKET & 3 TOOL SET  1.100.000
610122 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-27 MM 13 SOCKET & 4 TOOL SET  1.100.000
610123 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-27 MM 13 SOCKET & 5 TOOL SET  1.100.000
610124 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-32 MM 13 SOCKET & 4 TOOL SET  1.500.000
610125 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-32 MM 15 SOCKET & 5 TOOL SET  1.500.000
610126 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 8-32 MM 18 SOCKET & 8 TOOL SET  1.500.000
610127 SOCKET WRENCH SET 12.7MM/SQ 9-32 MM 15 SOCKET & 5 TOOL SET  1.500.000

Sản Phẩm Nổi Bật

Code Tên sản phẩma Hình ảnh Giá sản phẩm